Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 20 oktober, 2010

…i brist därpå respekterad

 ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad…”. Hjalmar Söderberg beskriver i Doktor Glas hur sociala egenskaper har en hierarki. I vissa lägen kan sociala egenskaper faktiskt köpas. Valet av leverantör påverkar nämligen din roll i kontorets sociala värld.

Kontoret är en perfekt arena för rollspel. Vi känner varandra hyggligt, men oftast inte på djupet. Vi kan därför lämna de sämre sidorna av personligheten hemma hos familjen och spela upp ett bättre jag.

Vad detta ”bättre jag” består i kan man naturligtvis ha många funderingar om. Men som en praktiskt användbar teori säger jag ”Man vill bli avundad, i brist därpå respekterad, i brist därpå omtyckt”.

Avunden är stark ur alla synvinklar (se mitt tidigare inlägg). Den medarbetare, vars position och prylar framkallar avund, är oftast klart medveten om detta och tycker att det är väldigt tillfredsställande att bli avundad. Den mest avundade på ett riktigt traditionella kontor visar upp det med enkel symbolik: Hörnrummet och parkeringsplatsen närmast utanför ingången.

Alla har inte samma möjligheter att bli avundade på jobbet. I nästa sociala steg gäller det att bli sedd och beundrad för sin professionalitet, helt enkelt visa att man är duktig i sitt jobb.

På den lägsta sociala nivån har alla möjlighet att agera så att de blir omtyckta, även om vissa alltid gör det med större framgång än andra.

Min övertygelse är att de flesta professionella köpsituationer kan användas för att förstärka någon eller några av dessa tre komponenter i köparens sociala roll på kontoret. Kan du som säljare räkna ut hur du förmedlar att köparen blir mer avundad eller respekterad för att han köper av dig, har du ett vinnarkoncept.

Kommentera