Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 18 oktober, 2010

Avunden är marknadsförarens bästa vän

 ”I envy you your beautiful family”, säger amerikanen och menar det som vänligt beröm. Som svensk känner man sig inte alltid bekväm med amerikanska känsloyttringar, men användningen av ordet ”envy” är intressant och värd att reflektera över. På engelska har vi ju orden ”envy”, som betyder avund, men vi har också ”jealousy”, som betyder både avundsjuka och svartsjuka.

Avund och avundsjuka är alltså olika begrepp i engelskan (medan avundsjuka och svartsjuka är ett och samma). I svenska ordböcker är dock ”avund” och ”avundsjuka” synonymt. Den här språkskillnaden speglas också när man vill översätta de svenska orden till engelska. Då anser lexikonet att både envy och jealousy är tänkbara översättningar av avundsjuka.

Nej, säger jag. Det är inte samma ord. Jag undrar om inte Jantelagen har spelat oss (och lexikon- respektive ordboksredaktörerna) ett spratt här. Avund är positivt, medan avundsjuka är negativt.

Om du avundas grannen hans nya bil, tänker du ”ååh vilken fin bil, en sån skulle jag också vilja ha”. Om du däremot är avundsjuk på grannen tänker du ”den jäveln har ny bil igen, hur kan han ha råd med det?” – ungefär, ”kan inte jag ha det du har, är du inte värd att ha det, du heller”.

Avund är en mycket stark drivkraft för att köpa eller skaffa sig något. Avundsjuka är bara sjukt.

Värt att begrunda, inte bara för marknadsförare. Mer om hur mänskliga drivkrafter skapar köplust i ett kommande inlägg.

Kommentera