Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 14 oktober, 2010

Företagskulturen

Låt oss kalla det värdeattribut, även om man ofta kallar det värderingar. Orden beskriver den rådande företagskulturen. Kulturen är viktig att förstå, men de övningar som används (till exempel att samla medarbetare i workshops för att hitta några nyckelord) leder ofta till att medarbetarna tror att de kan skapa kulturen gemensamt. Det vore kanske önskvärt, men det är en omöjlig ambition.

En företagskultur ändras nämligen inte så lätt. Företagskulturen har djupa rötter. Den grundlades redan när företaget startades. De människor som därefter har rekryterats i led efter led, har mer eller mindre medvetet valts därför att de ”passar in”. Vilket betyder att de har värderingar som liknar dem som redan råder på företaget.

Visst sker ändå förändringar i företagskulturen, men det tar lång tid. Det är bara vid sammanslagningar av organisationer som det sker snabbt. Den som har varit med vid ett sådant tillfälle vet hur upprörda känslorna blir. Det gör ont när kulturer krockar. Att få in en ny chef som inte stämmer in, eller än värre, som aktivt försöker ändra kulturen, är ofta en ren katastrof för företaget.

Nya medarbetare som inte passar in blir helt enkelt inga bra medarbetare, oavsett på vilken nivå de befinner sig. En sanningsenlig beskrivning av kulturen är nödvändig för en lyckad rekrytering.

Även kunderna speglar den rådande företagskulturen. ”Vi gillar varandra” är en viktig del av ett långsiktigt affärsförhållande, och det betyder att kunderna ser likheter när det gäller vad som är viktigt och mindre viktigt, samt tonen och engagemanget i samarbetet – företagskulturen, alltså.

Tyvärr är det vanligt med interna önskedrömmar. Man skriver en lista med honnörsord som ärliga, öppna, medkännande, innovativa, stolta, kundfokuserade, etc. Trevligt, men är det sant? Ofta är en del av kulturen prestigefylld, ogin, snål och vinstmaximerande, men när läste du senast att ett företag ser så nyktert på sig självt?

Det förtjänar påpekas att en kultur som är tuff och ogenerös mot kunder och/eller medarbetare inte alls behöver betyda att företaget går dåligt. Tvärtom kan en hård attityd skapa bra lönsamhet. Det är en annan sak att empatiska människor hamnar i helvetet på en sådan arbetsplats.

Mitt enkla råd: Börja med att fråga kunderna. Där finns sanningen.

En kommentar till “Företagskulturen”

  1. Robert Wright skriver:

    Lovely article Lasse,
    / Robert

Kommentera