Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 17 december, 2010

Bäst i klassen: Företaget du helst skulle vilja jobba i

”Bäst i klassen” handlar i princip bara om en enda sak – att ta vara på medarbetarnas förmågor. Företaget är ett lag där varje medarbetare har en naturlig roll utifrån sin kunskap och sina erfarenheter. Det ramverk som krävs är en affärskultur som uppmuntrar både egna initiativ och samarbete, samt att man har mekanismer för kunskapsåterföring från kunder och marknad.

Jim Collins (”Good to Great”) säger att ett bäst i klassen-företag egentligen bara behöver ha en plan: Att få med sig rätt människor. Som VD är du en busschaufför, säger Collins. Men du är inte på väg till något särskilt ställe, utan du ska se till att ha rätt passagerare på rätt platser i bussen.

Skälet är att människor som är ”med på bussen” för sin förmåga att spela en viktig roll för laget/företaget, inte tvekar att genomföra de förändringar som behövs för att behålla och öka företagets konkurrenskraft. ”Dessa människor behöver egentligen inte motiveras, eftersom de motiverar sig själva genom att få vara med i ett vinnande lag”, säger Collins.

Nå, att motivera medarbetarna kan väl aldrig vara fel. Ett lyssnande ledarskap som lyfter fram goda exempel och berömmer duktiga medarbetare skapar glädje och energi i vilket företag som helst. Checklistan ser annars ut så här:

”Bäst i klassen” ska vara en gemensam resa där alla, oavsett befattning, kan känna sig delaktiga och bidra efter bästa förmåga.

Förtroendet för medarbetarnas kompetens och omdöme får inte vara en läpparnas bekännelse.

Alla i företaget måste leva som man lär. Vi kan kalla det moralisk kompass. De värderingar och den kultur som företaget utåt står för, ska också vara självklara rättesnören internt.

Skapa ett gott samarbetsklimat där medarbetarna självklart hjälper varandra med kunskap, kompetens och erfarenhet, och där de goda idéerna snabbt kan delas av alla.

Egentligen är det ännu enklare. Vilken sorts företag skulle du själv vilja jobba i?

Kommentera