Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 7 december, 2010

Gläd dig åt kritik

Dagens Industri skriver idag om kundrelationsexperten Lisa Ekström, som efter 20 år på SAS driver en egen verksamhet som bland utvecklar kundtjänstfunktionen på företagen. ”Allt för många servicegivare utgår från sig själva. De tänker att ’det här är viktigt för mig och då ger jag kunden just det’. Men det är inte säkert att samma sak är det viktiga för kunden”, säger Lisa Ekström.

Artikeln, som du kan läsa här (pdfpage0024), ger många intressanta exempel på hur man bör förhålla sig till kritik från kunderna.

Det är alltid viktigt att gå till botten med missnöje. Det är bland annat därför vi på Kundskaparna  kompletterar undersökningar av kundnöjdhet med så kallade öppna svar, vilket innebär att kunden med egna ord fördjupar och nyanserar en kritisk åsikt. Där står i klartext vad företaget bör satsa på att utveckla.

Kommentera