Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 12 januari, 2011

Dina varumärkesbyggare betalar för att göra jobbet

Varumärket är en förväntan i huvudet på en potentiell köpare. Det är den enda betydelsen som är affärsmässigt relevant.

När potentiella kunder har positiva förväntningar på ditt företag och ditt säljerbjudande utan att ni har haft någon som helst kontakt, har företaget kommit långt i utvecklingen av konkurrenskraften. Det är av det skälet alla företag tjänar på att ha ett varumärke och det är därför man bör lägga kraft på att förstå hur ett varumärke uppstår.

Har inte alla företag ett varumärke? Nej, det har de inte. Varumärket existerar inte om det inte finns några förväntningar hos målgruppen. Det första steget i varumärkets utveckling är att en tillräckligt stor andel av målgruppen spontant kan nämna företagets namn och vet vad man säljer. Andelen bör vara uppåt 20 % för att effekten av varumärkets existens ska märkas i försäljningen.

Många ser en koppling mellan marknadskommunikation och varumärkesbygge, men med de relativt små pengar som de flesta företag har till sitt förfogande blir marknadskommunikationens roll av mindre betydelse.

Så vad återstår? Kunderna.

Jo, det är faktiskt kunderna som är ditt företags huvudsakliga varumärkesbyggare. Och det underbara med dessa varumärkesbyggare är ju att de inte bara är gratis, utan faktiskt köper ditt företags produkter och därmed skapar intäkter. Nöjda kunder sprider positiva förväntningar som ringar på vattnet. Det absolut viktigaste varumärkesbygget är därför att göra kunder nöjda. Inte bara tillräckligt nöjda, utan väldigt, väldigt nöjda.

Varumärkesutveckling = Produkter, tjänster och – framför allt – bemötande som skapar väldigt nöjda kunder. En formel värd att lägga på minnet.

Kommentera