Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 28 februari, 2011

Marknadsplanen: Problem eller mysterium?

Inga marknadsplaner borde bli skrivna utan ett avsnitt om aktuella trender och händelser i den egna branschen.

Tanken kommer för mig när jag läser på www.micco.se om en intressant distinktion mellan ”problem” och ”mysterium”. Ett problem kännetecknas av att nödvändig information inte existerar, medan mysteriet kännetecknas av att den information som faktiskt finns är bristfälligt hanterad.

1943 hade de allierade på känn att Tyskland höll på med någon slags supervapen. Hur skulle man ta reda på hur det förhöll sig?

Detta låter kanske som ett typiskt problem där mer hårda fakta behövs. Men en specialgrupp inom den amerikanska underrättelsetjänsten angrep problemet genom att lusläsa allt som skrivits och sagts i tyska medier under en viss tidsperiod. Utifrån detta kunde man göra en, visade det sig, helt riktig analys av den kommande V1-raketen. Det sägs att analysgruppen prickade rätt i över 80 % av sina ”case” med denna metod.

Vilket leder mig tillbaka till marknadsplanen. Lusläsning av bransch- och affärspress är en gravt underskattad metod för att få fram vad som händer just nu i ett företags närmaste omvärld. Det visar sig nästan undantagslöst att ny forskning och utveckling, nya produkter och metoder, företagsförändringar av typen nyetablering, fusioner och nyckelrekryteringar, finns beskrivna för den som verkligen orkar plöja igenom materialet och förstår vad han/hon läser.

Arbetet har dessutom blivit allt enklare genom att de flesta medier har sökbara artikelregister på sina webbsajter.

För oss som jobbar med skarpa kund- och marknadsanalyser kanske det låter som att svära i kyrkan. Men nyckeln till en bra analys är att ställa rätt frågor. En skrivbordsanalys av marknaden kan ge ovärderlig input till frågeformuläret.

Kommentera