Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 18 april, 2011

Allt hänger ihop

Jag läser Niklas Bondessons avhandling ”Tracing the Drivers of B2B Brand Strength and Value” (Lund 2010), som är den första sammanhängande varumärkesteorin specifikt inriktad på business-to-business. Det är intressant läsning med många kopplingar till Kundskaparnas modeller och verktyg. Niklas Bondesson har fokuserat på vilka imagevariabler som leder en potentiell köpare till faktisk handling och på så sätt skapar ett mätbart varumärkesvärde genom ökad volym och/eller högre pris.

Varumärket får nu äntligen den roll det borde ha haft sedan länge – ett av företagsledningens mest prioriterade områden att förstå, mäta och utveckla därför att det är direkt värdeskapande för ägarna.

Det hela hänger ihop från ax till limpa:

Genom att förstå den egna organisationens affärsidé och företagskultur möjliggör man ett konsekvent, förtroendeskapande agerande mot kunder och marknad.

Det skapar i sin tur både en bedömning av företaget i kundernas ögon och en bild av företaget i de potentiella köparnas ögon, en så kallad brand image.

Om kundhanteringen är mycket bra, och marknadens brand image innehåller rätt faktorer, kommer kunderna att hålla fast vid relationen medan potentiella kunder attraheras och gärna tar steget att göra en första affär.

För att kunna hänga med i detta förlopp behöver företaget dels ha en övergripande målsättning, dels instrument för att fortlöpande mäta kundnöjdhet och varumärkesstyrka. Vilket också är de två mätvariabler som i benchmarking med konkurrenter definierar vem som är bäst i klassen, vilket alltså bör vara det övergripande målet.

Den som följer mina blogginlägg känner nog igen sig vid det här laget. Frågan är nu – vilka imagefaktorer leder effektivast till köp? Fortsättning följer.

Kommentera