Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 5 maj, 2011

Vad innebär prestige?

Att arbetsplatsen är en arena för rollspel har jag berört tidigare. Dina kolleger utgör en perfekt publik eftersom de känner dig väl men inte onödigt detaljerat. På ett övergripande plan spelar vi alla samma roll: Det handlar om professionalitet och makt. Beroende på vår position har vi dock olika möjligheter att spela ut rollen.

I Kundskaparnas Competitive Brandingmodell utvecklas det professionella varumärket gradvis med ökande spontan kännedom, tydligare positionering och allt starkare förtroendeskapande egenskaper. Köparna köper inte enbart för att uppfylla företagets behov. Varumärkets utveckling speglas i de köpande personerna, som via köpen får en förstärkning av sin professionella roll, allt tydligare när varumärket blir starkare.

De allra starkaste varumärkena understryker köparens makt och status. Alla arbetsplatser har en statushierarki. I traditionella industriföretag kan det handla om rumsstorlek, parkeringsplats, fin tjänstebil etc. På ett modernt tjänsteföretag tar sig statusen subtilare uttryck, men bostaden, barnens skolval, semestrar, bilar och andra fordon, fina teknikprylar och liknande talar likafullt ett tydligt statusspråk.

Det är på så sätt man ska förstå uppgiften att prestige och status har den allra största effekten på köpbeteendet. Det är inte många professionella produkter och ännu färre tjänster som verkligen ger prestige och status åt köparen, men om de faktiskt finns med i varumärkesbilden bleknar alla rationella argument. Det är, försiktigt uttryckt, värt pengar.

Kommentera