Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 31 augusti, 2011

Att leva varumärket

Uttrycket ”leva varumärket” har blivit något av ett mantra bland varumärkeskonsulter (dock inte här på Kundskaparna, vilket du strax förstår). Det brukar innebära att ett företags medarbetare, när värderingar och/eller kärnvärden är implementerade genom en (omfattande) konsultinsats, kan börja agera på ett likartat sätt mot kunder och marknad och på så sätt dra varumärkesbygget i samma önskvärda riktning.

Det låter ju bestickande. Men jag tror inte på resonemanget. Varumärket behöver inte implementeras, det finns redan där. Man kan med fog påstå att medarbetarna redan lever varumärket, eftersom de agerar utifrån den kultur och de förhållningsregler som finns idag.

Det varumärke man lever är kanske inte exakt det som en utomstående betraktare eller en ambitiös marknadschef önskar sig. Men jag upprepar mitt eget mantra: Det enda som är meningsfullt att formulera och eventuellt ändra är riktlinjer för hur man bemöter kunder i olika situationer.

Ett aldrig så ambitiöst internt arbete med att formulera värderingar kan inte förändra den befintliga företagskulturen. Kanske kan värderingarna bli såpass sanningsenligt formulerade att de får företagsledningen att se litet klarare på vad man faktiskt har för kultur, men där stannar den möjliga nyttan.

Kommentera