Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 29 augusti, 2011

Ett unikt erbjudande?

På micco.se kan du idag läsa om ”Varumärkets sammanhang: Så ger du liv åt ditt varumärke”. Här beskrivs en modell som ligger nära det tankesätt vi tillämpar på Kundskaparna. Det är kul att konstatera att det är fler än vi som ser klart på vad ett varumärke faktiskt är. Det gör inte alla, inte ens i den akademiska världen.

Jag läste i helgen en masteruppsats om business-to-businessvarumärken och, tja, jag är inte övertygad om att den på något sätt förde vetenskapen framåt. Inte minst eftersom frågeställaren uttryckligen hade frågat folk hur de såg på varumärkets betydelse i en köpsituation.

Om man inser att varumärket är summan av allt företaget har sagt och gjort, medvetet eller omedvetet, och på så sätt har skapat en individuell förväntan i huvudet på varje potentiell kund, borde han ha förstått att frågan är omöjlig. Varumärket är inte en del av beslutsunderlaget vid köpet, utan själva beslutet.

Nåväl, vi lämnar masteruppsatsen för kärnfrågan – hur omsätter man sina insikter om varumärket i praktisk handling?

Kundskaparnas Competitiveanalyser (Competitive Branding och Competitive Business) är skapade för att besvara frågan ”Hur utvecklar vi företagets sätt att fungera så att kunder och marknad gillar oss ännu bättre?”

Märkligt nog har vi inte sett att någon annan har varumärkesmodeller som leder till konkret affärsutveckling och kommunikation. Vare sig på hemmaplan eller utomlands.

En del av de modeller vi ser är givetvis alldeles utmärkta, inklusive Micco Grönholms – men de svävar en bit över marknivån och berättar bara på ett övergripande plan vad ett företag bör göra.

Är Kundskaparna faktiskt ensamma på verklighetens spelplan? Med ett unikt erbjudande? Utmana oss gärna!

Kommentera