Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 20 februari, 2012

Från ord till handling

Något av det svåraste som finns verkar vara att omsätta ett behov av förändring i ett företag till faktisk handling. I typfallet syns problemet tydligt i en kund- eller varumärkesundersökning och innebär att man behöver bemöta kunderna annorlunda eller förändra sitt sätt att konkurrera. Internt kräver det ett annat handlingsmönster som innebär att en del människor behöver förändra sitt sätt att jobba. Och där kör det fast.

Problemet har i grunden att göra med att många företag går litet för långt i sin strävan att vara demokratiska. Medarbetarna röstar ju inte fram sina chefer och det borde väl därmed vara uppenbart att beslutsformen på ett företag inte är demokrati, utan snarare upplyst diktatur.

Många chefer törs dock inte peka med hela handen utan vill att de anställda på olika sätt själva ska resonera sig fram till det önskvärda beslutet. Åtskilliga konsulter livnär sig på att träda in i rollen som katalysator i sådana diskussioner. De har naturligtvis rätt i att förändringar är knepiga att genomföra om de som ska göra jobbet inte är med på noterna. Men resultatet av aldrig så genomtänkta förankringsprocesser blir alltför ofta beslutsförlamning och ytterligare förvärring av det ursprungliga problemet.

 Det finns ett annat sätt att angripa problemet.

Vår erfarenhet är att kund- och marknadsrelaterade förändringsbehov enklast genomförs med marknadsföring, det vill säga, att man formulerar externa kommunikationsbudskap kring det man vill genomföra. Detta ställer organisationen inför ett faktum som man inte kan bortse från, löftet finns där och medarbetarna måste helt enkelt leverera för att inte skapa badwill på marknaden. Effekten blir ”learning by doing” och förankringen sker i praktiken på det sätt som den ändå, i bästa fall, skulle ha gjort efter sammanträden och demokratiprocesser: Genom att organisationen helt enkelt anpassar sig.

Kommentera