Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 2 april, 2012

Vilsekommen och omkörd

Bilen är en av våra dyrbaraste ägodelar. Det gör att bilvalet tenderar att motiveras som ett klokt och rationellt beslut baserat på transportbehov och värde för pengarna. Medan verkligheten är att man i stor utsträckning köper bilden av sig själv tillsammans med den utvalda bilen – som gör att ägaren blir smartare, tuffare, yngre, eller vad det nu är som bilen utstrålar.

Förståelsen för hur bilen ger föraren/ägaren en image har gett upphov till varumärkesmodeller som mynnar ut i att alla varumärken kan utvecklas till att bli uttryck för köparens personlighet och livsstil, oavsett vilken produkt eller tjänst det handlar om.

Men bilköpet skiljer sig på många sätt från andra köp. De flesta bilköpare har till exempel inte grepp om vad marknaden har att erbjuda, annat än att det finns ett antal bilmärken och bilmodeller med viss utrustning och i ett antal färger. Visst kan du få låna och provköra nya bilar. Men vad får du egentligen reda på under en relativt kort provtur?

Det man tycker sig veta är i stort sett vad journalister har sagt eller skrivit. Av egen erfarenhet känner den typiske köparen i stort sett enbart sin befintliga bil, och till och med den kunskapen är begränsad, eftersom nästan ingen av oss har varit i närheten av våra bilars begränsningar och maximala möjligheter.

Bilen är en svindyr produkt som köps på förmodade egenskaper. Någon verklig produktjämförelse och utvärdering som anpassas till köparen äger aldrig rum. Men det är en produkt som vi tillsammans har en så stark kollektiv bild av, att den ger uttryck för din personlighet. En produkt som trots sitt pris ändå ger dig återkommande lust att byta till en nyare version långt innan den befintliga har förlorat sitt brukarvärde. Därför köper vi grisen i säcken och gör några av våra livs sämsta affärer, gång efter gång (jag vet…).

Ser du några likheter alls mellan ett business-to-businessköp och det privata bilköpet?

Kommentera