Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 12 mars, 2013

När Janne Josefsson knackar på

Häromveckan sände Uppdrag Granskning ett program om ett bolag som vi känner väl. Det handlar om ett företag med verksamhet i ett antal utvalda städer från norr till söder tvärs genom hela Sverige.

Bolaget i fråga har ett mycket starkt varumärke, kanske det starkaste i sin bransch. Genom att sköta sina kunder väl har man byggt upp ett rejält förtroende på marknaden. Företaget har dessutom engagerat sig lokalt där man är verksamma och berikat människorna på verksamhetsorterna med många icke-kommersiella trevligheter.

Nu blev det dock negativ publicitet, en anklagelse om slösaktighet på ägarnas bekostnad. I sak inte helt utan relevans, även om företaget kunde visa att ägarna hade varit nöjda med den avkastning de hittills fått.

Uppdrag Granskning får som bekant stort genomslag. Frågan var nu vad som hänt med varumärket efter Janne Josefsson-medarbetarens besök.

Utan att avslöja företagshemligheter så kan vi konstatera att varumärket stod pall, ja mer än så. Förutsägbart nog ökade kännedomen. Men bara ett fåtal hade låtit TV-programmet påverka deras bedömning av företaget i negativ riktning.

Kanske är detta ett tecken på att människor i allmänhet inte låter sig blåsas fram och tillbaka med opinionsvindar. Kanske betyder det att dagens ohämmade och ibland onyanserade informationsflöde generellt minskar ”indignationsförmedlarnas” trovärdighet. Eller kanske inte. Men uppenbarligen gäller fortfarande den gamla iakttagelsen att all publicitet är bra publicitet.

”The only thing worse than being talked about, is not being talked about”, sa Oskar Wilde. En djupt känd iakttagelse som åtminstone alla aktiva på Facebook kan skriva under på.