Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 31 oktober, 2013

Kommunernas knäckfråga – håller tillväxtplanerna?

Alla kommuner behöver tillväxt, nya friska skattebetalare som håller ekonomin igång och möjliggör utveckling. Många av Stockholms kranskommuner har otroligt ambitiösa utvecklingsmål. Norrtälje och Knivsta ska till exempel fördubbla sig själva på tio år. I praktiskt taget alla kommuner planeras för tusentals bostäder. Alla vet ju att det kommer två bussar om dagen med inflyttare till regionen och räknar på så sätt med att tillväxten är automatisk, mest bara beroende av hur många bostäder man bygger. Men där döljer sig flera tankefel.

Tillsammans med Property People har vi jobbat i många år med att skapa förståelse för vad som gör bostadsprojekt framgångsrika. Det vi bland annat har lärt oss är att förståelsen för flyttströmmarna är helt central. Man måste veta vilka som är attraherade av de nya bostäderna och faktiskt vill flytta dit. Och vi vet att flyttvägarna oftast är korta. Den allra största målgruppen för nya bostäder finns redan i kommunen, i närliggande områden. Och de rätt få som kommer utifrån följer de stora kommunikationsstråken, huvudvägarna och spåren, från de grannkommuner som ligger litet närmare city. Radiell flyttning, alltså – sällan på tvären.

De som faktiskt flyttar in utifrån till Stockholmsregionen har sällan råd att köpa sina bostäder, och minst av allt nybyggda bostadsrätter. Förutom andrahandsmarknaden är det de minst attraktiva hyresområdena som fångar upp dem, sådana som Stockholms Järvaområden, Ronna, norra Botkyrka, Jakobsberg och Märsta.

Den inflyttning som kommunerna önskar sig, yngre människor i 30-40-årsåldern med utbildning, jobb och växande familjer, vill ha villor. Och det som får dem att flytta utåt är att de får mer för pengarna än där de bodde förut, i ett attraktivt område i en bra kommun.

Det här är skälet till att vi tillsammans med Property People nyligen gjorde en studie i ett antal av Stockholms yttre kranskommuner. Vi ville tillämpa våra kunskaper om flyttströmmar i bostadsprojekt även på kommunerna, för att bedöma om de har någon chans att uppfylla sina tillväxtplaner. Och svaret är enkelt: Det kommer att bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för de flesta kommuner att uppfylla sina tillväxtmål. Mer om detta i ett kommande inlägg.