Lars Strömqvist
lars.stromqvist@kundskaparna.com 21 december, 2013

Två busslaster om dagen

Många har tagit till sig ovanstående tankemodell för Stockholms tillväxt. För närvarande ökar regionens befolkning med 35-40 000 personer per år och då är det ju en enkel match att översätta det till vanliga SL-bussar med plats för ca 50 personer. Men det ger samtidigt en bild av att samtliga dessa personer är inflyttare, och det är inte sant.

Liknelsen med bussarna finns även i en artikel i Byggindustrin som publicerades 13 december 2013. Extra intressant för oss eftersom det är vi på Kundskaparna som är intervjuade, och det bygger på sådant som vi och de nära kollegorna på Property People har lärt oss om framgångsrik fastighets- och samhällsutveckling. Läs gärna artikeln, den finns här (Byggindustrin sid 4-5 nr 41.)

Bussarna triggade dock en del respons, bland annat från Rune Andersson, näringslivsstrateg i Haningen kommun. Så här skrev Rune:  

”Det flyttar inte in två busslaster till Stockholms län varje dag. Befolkningen växer med den volymen, men tillväxten har olika källor. Av förra årets befolkningstillväxt på 35 533 personer var 13 402 (37,7%) födelseöverskott medan inflyttningsnettot var 21 892 och fördelade sig på invandring från utlandet med 16 810 och nettoinflyttning från övriga Sverige med 5 082 personer. Bruttoflyttströmmarna mellan Stockholms län och övriga landet 39 136 inflyttade och 34 054 utflyttade.

Det finns alltså en betydande dynamik bakom de nettosiffror som oftast redovisas och motsvarande finns förstås inom regionen där man också kan se betydande bruttoflöden om man tittar bakom nettosiffrorna. Jag brukar t ex peka på att (Haninges) befolkningsökning (cirka 1100 per år under senare tid) inte självklart i första hand ska tillskrivas hög attraktivitet, eftersom nettosiffran 2012 som exempel byggs upp av födelseöverskott +453, invandringsöverskott +764 och inrikes flyttminus -125. Det inrikes flyttnettot består i sin tur av inflyttning på cirka 4 800 och utflyttning med cirka 4 920, de mesta inrikes flyttningarna gäller förstås till och från orter inom länet.

Ja, det blev mycket siffror i det här men just formuleringen att ”det varje dag kommer två SL-bussar med människor som vill bo och arbeta i huvudstadsregionen” tycker jag leder tanken fel eftersom nästan 40 % av tillväxten genereras internt och nästan 50 % kommer från utlandet där bevekelsegrunderna bakom flytten till Stockholmregionen är mångskiftande. Detta förtar förstås inte behovet av att diskutera grundfrågan, var och hur de ska bo. Men precis som ni diskuterar i er artikel så behöver vi nog på många håll titta lite djupare bakom både nettosiffrorna och hur vi ska planera och bygga för att människor här ska kunna hitta boende som passar i den mångfald som regionen utgör”, avslutar Rune Andersson.

Javisst, vi kan bara hålla med. De inflyttare som verkligen kommer utifrån är en nog så knepig problematik, men det är inte den utmaningen som kommunernas samhällsbyggande mest bör bekymra sig över. Det behövs en attraktiv kommun och attraktiva bostäder. Och tillräckligt stora målgrupper som verkligen vill ha dessa bostäder och har råd med dem. Det låter ju inte så svårt, men den enkla ekvationen har ingen löst framgångsrikt sedan miljonprogrammets dagar. Nu börjar det bli bråttom.

Kommentera